Assurantiekantoren

Als bemiddelaar behartigen wij de belangen van onze klanten en als gevolmachtigd agent behartigen wij de belangen van de verzekeraar. Hoewel wij onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten in verschillende juridische entiteiten uitoefenen, is er geen volledige functiescheiding. Het kan dus voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als bemiddelaar en onze functie als gevolmachtigd agent.

Rivez Assurantiën & Risicobeheer B.V. bewaakt in voorkomende (conflicterende) gevallen uw belangen, terwijl Rivez Assuradeuren de belangen van de verzekeraar bewaakt. Als zij er samen niet uit komen wordt overleg gepleegd met de verzekeraar. Als gevolmachtigd agent behartigen wij de belangen van de verzekeraar.

Ons volmacht- en bemiddelingsbedrijf hebben verschillende juridische entiteiten. Indien er sprake is van een conflicterende situatie tussen het volmachtbedrijf en het bemiddelingsbedrijf behartigen wij de belangen van de verzekeraar. Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV zal de belangen van haar klanten bewaken. Als wij er samen niet uitkomen zal overleg worden gepleegd met de verzekeraar.

Stel ons gerust uw vraag

088 - 800 0900
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.